سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

هدفمان ارتقای مهارت در کار خیر است

«مهدی بلوکات» قائم مقام معاونت مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره)، در برنامه «سلام ایران» از برنامه ها و فعالیت های نهاد خود در روز احسان و نیکوکاری گفت.

1396/12/14
|
12:37

14 اسفند، سالروز تشکیل کمیته امداد امام خمینی(ره) و روز احسان و نیکوکاری
«مهدی بلوکات» قائم مقام معاونت مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره)، در برنامه «سلام ایران» از برنامه ها و فعالیت های نهاد خود در روز احسان و نیکوکاری گفت.

دسترسی سریع
سلام ایران