صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سلام ایران توضیح داد

موضوع: جزئیاتی از ایجاد 300 هزار شغل روستایی
کارشناس: دکتر ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

مرتبط با این خبر

  • زلزله اخیر تلفات جانی نداشته است

  • قطار تبریز- وان در حاشیه رویداد تبریز 2018 راه اندازی شده است

  • بازدید از شهر نیاسر 30 درصد افزایش یافته است

  • مجلس به بحث تعطیلات دو هفته ای ورود نکرده است

  • قاطعیت؛ مرز میان موفقیت و تردید

  • به دنبال کاهش حجم ترافیک هستیم

  • هیچگونه افزایش قیمتی نداریم، با متخلفان برخورد می کنیم

  • کار در رادیو را همچنان با عشق ادامه خواهیم داد

  • هنوز هم شنونده رادیو هستم

  • «ایران مهارت» در آینده به شکل وسیع تری اجرا خواهد شد