تقویم تاریخ هر روز از ساعت 6:25 به مدت 10

رادیو ایران

تقويم تاريخ

تقویم تاریخ در هفته دوم آبان

«تقویم تاریخ» به همهٔ رخدادهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، هنری ،علمی در تقویم‌های(خورشیدی، قمری، میلادی ) می پردازد.

1396/08/09
|
13:10
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران برنامه صبحگاهی « تقویم تاریخ » كه هر روز از ساعت 6:25 صبح با صدای عبدالله فجری پخش می شود، به بیان وقایع وقایعی می‌پردازد كه از لحاظ تاریخی در گذشته رخ داده اما در همان روز، بوده است.
دهم آبان تقویم تاریخ به بیان: قتل عام مردم نیشابور توسط مغولان ،در گذشت سلمان ساوجی ،اعلان جنگ انگلستان به ایران ،شهادت آیت الله قاضی طباطبایی و روز بزرگداشت صنیع المك (نقاش) می پردازد.
یازدهم آبان: در گذشت كریم خان زند ،انتشار اعلامیه بالفور ،تیرباران حاج حبیب رضایی ،در گذشت داود پیر نیا ،روز بزرگداشت بلیانی كازرونی (شاعر) اعلام می شود .
دوازدهم آبان شهادت محمد بن ابی بكر ،یورش صهیو نیست ها به خان یونس ،اسارت محمد جواد تند گویان ،در گذشت حبیب الله فضایلی و روز بزرگداشت عبدالواسع جبلی (قصیده سرا) می پردازد.
سیزدهم آبان به بیان در گذشت امیر اسماعیل سامانی ،تبعید امام خمینی (ه) ،روز دانش آموز ،روز ملی مبارزه با استكبار جهانی ،ترور اسحاق رابین و روز بزرگداشت حافظ تربتی (خوشنویس ) می پردازد .
وقایع فتح تخارستان توسط مسلمانان ،اشغال بخش هایی از ایران توسط آلمان ،پایان نبرد سوئد، روز فرهنگ عمومی و روز بزرگداشت حبیب شیرازی (پزشك) در روز چهاردهم آبان در برنامه «تقویم تاریخ» بیان
می شود.
«تقویم تاریخ»به تهیه كنندگی و نویسندگی سعید سلیمانی و كبری دانه كار ؛ ساعت 6:25 از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
تقویم تاریخ