فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

كاربرد مشك در زندگی عشایر

برنامه «فرهنگ مردم» كه از آداب و رسوم و فرهنگ مناطق مختلف ایران می گوید، جمعه پنجم شهریور از كاربرد مشك در زندگی عشایر می گوید.

1400/06/04
|
07:02
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، مشك وسیله ای است از پوست بز كه آن را به یك سه پایه به نام مالار می آویزند، مشكه را پر از ماست می كنند و آنقدر آنرا تكان می دهند تا رقیق شده، كره و دوغ از هم جدا شود.
مشك هنور هم كاربردهای زیادی در زندگی عشایر دارد.
«فرهنگ مردم» به تهیه كنندگی زهرا فقیه میرزایی و اجرای شمسی فضل الهی و محمد محسن رفیعی جمعه ها ساعت 21:30 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع
فرهنگ مردم