فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

بررسی جایگاه ‌شتر‌ و‌ ساربانی‌در‌ «فرهنگ مردم»

برنامه «فرهنگ مردم» که از رسم و رسوم مناطق مختلف ایران می گوید، جمعه 4 تیر از جایگاه ‌شتر ‌و ‌ساربانی ‌در ‌ادبیات‌شفاهی ‌ایل‌الیکایی می گوید.

1400/04/03
|
12:53

به گزارش شبکه رادیویی ایران، شترداری یکی از فعالیت های مهم اقتصادی عشایر ایل الیکایی بود، شتر در کنار گوسفند و بز، یکی از دام های اصلی محسوب می شد ودر هنگام کوچ،شتر نقش برجسته ای در جابه جایی لوازم برعهده داشت.
برنامه «فرهنگ مردم» این هفته از نقش و جایگاه شتر در بین ایل الیکایی گرمسار و ادبیات شفاهی مربوط به شتر مانند ضرب المثل ها و دوبیتی ها می گوید.
همچنین علیرضا شاه حسینی ، محقق ، پژوهشگر و نویسنده با عشایر الیکایی درباره جایگاه شتر در بین عشایر ، در باره شترها در سنین مختلف، و درباره زنگ شتر گفت و گو کرده است.
«فرهنگ مردم» به تهیه کنندگی زهرا فقیه میرزایی و اجرای شمسی فضل اللهی و محمدمحسن رفیعی جمعه ها ساعت 21:30 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع
فرهنگ مردم