فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

اهمیت درخت در فرهنگ ایرانی- اسلامی و در شاهنامه فردوسی

برنامه «فرهنگ مردم» همزمان با 15 اسفند روز درختکاری از فرهنگ درختکاری در مناطق مختلف ایران می گوید.

1399/12/15
|
04:54

به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه «فرهنگ مردم» که در بردارنده آیین ها، سنت ها ، و داستان های محلی رایج میان مردم است، همزمان با 15 اسفند روز درختکاری از فرهنگ درختکاری در مناطق مختلف می گوید.

درخت نماد حیات و زندگی است و رمز باروری و پایان ناپذیری است که در ادبیات ایران جایگاه ویژه ای دارد. درخت خرما هم در فرهنگ ایرانی اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که در بخشی از برنامه «فرهنگ مردم» این هفته به آن پرداخته می شود.

گفتنی است از جمله درختانی که نزد مردم ایران دارای مفاهیم نمادین و دارای قدرت اساطیری بوده، سرو است که در شاهنامه فردوسی نیز به آن پرداخته شده است و این هفته «فرهنگ مردم» از جایگاه و آداب مربوط به درخت در شاهنامه فردوسی هم می گوید.

«فرهنگ مردم» به تهیه کنندگی زهرا فقیه میرزایی و اجرای شمسی فضل اللهی و محمد محسن رفیعی جمعه ها ساعت 21:30 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
فرهنگ مردم