فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

جاذبه های گردشگری، تاریخی و فرهنگی شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان

شمسی فضل اللهی و محمد حسن رفیعی در برنامه «فرهنگ مردم» در سفری رادیویی به استان اصفهان، به معرفی جاذبه های گردشگری، تاریخی و فرهنگی شهرستان خور و بیابانک پرداختند.

1397/06/19
|
10:26

شمسی فضل اللهی و محمد حسن رفیعی در برنامه «فرهنگ مردم» در سفری رادیویی به استان اصفهان، به معرفی جاذبه های گردشگری، تاریخی و فرهنگی شهرستان خور و بیابانک پرداختند.

دسترسی سریع
فرهنگ مردم