فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

سوزن دوزی هنری با قدمتی طولانی

«شمسی فضل الهی» و «محمد حسن رفیعی»، در برنامه «فرهنگ مردم» به تببین و شرح هنرهای دستی زنان بلوچ و سیستانی پرداختند.

1397/06/11
|
09:13

«شمسی فضل الهی» و «محمد حسن رفیعی»، در برنامه «فرهنگ مردم» به تببین و شرح هنرهای دستی زنان بلوچ و سیستانی پرداختند.

دسترسی سریع
فرهنگ مردم