فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

موزه های گیلان گنجینه ای از هویت و فرهنگ

«شمسی فضل الهی» و «محمد حسن رفیعی» در بخشی از برنامه «فرهنگ مردم» به معرفی آیین ها و فرهنگ استان گیلان پرداختند.

1397/05/13
|
10:53

«شمسی فضل الهی» و «محمد حسن رفیعی» در بخشی از برنامه «فرهنگ مردم» به معرفی آیین ها و فرهنگ استان گیلان پرداختند.

دسترسی سریع
فرهنگ مردم