فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

ابیانه روستایی با قدمت 1500 سال

«شمسی فضل اللهی» و «محمد حسن رفیعی» گویندگان در برنامه «فرهنگ مردم» شنوندگان را با روستای تاریخی و زیبای ابیانه کاشان آشنا می کنند

1397/05/07
|
06:12

«شمسی فضل اللهی» و «محمد حسن رفیعی» گویندگان در برنامه «فرهنگ مردم» شنوندگان را با روستای تاریخی و زیبای ابیانه کاشان آشنا می کنند

دسترسی سریع
فرهنگ مردم