فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

روایت هواشناسی سنتی و پیش بینی وضع هوا و باورهای مردم در «فرهنگ مردم»

رادیو ایران در برنامه «فرهنگ مردم» به بررسی آیین های آخر چله ی کوچیک ، شدت سرما و میزان بارش برف و باران می پردازد.

1396/10/27
|
10:51

به گزارش شبکه رادیویی ایران مردم منطقه ی کهک قم در باره ی برف اول و دوم می گویند :«برف اول بلاست ،برف دوم خوب نیست ،برف سوم طلاست».در باور مردم منطقه ی کهک قم در زمستان ،کلاغ پیام آور بارش برفه و هر وقت کلاغ ها روی دیوار و بام خونه و شاخه ی درختان قار قار کنن ،بارش برف رو حتمی
می دونند.
در ویسان خرم آباد لرستان ،دوماه اول فصل زمستان به دوره های پانزده روز تقسیم می شه ،که این دوره ها با طول روز و مدت تابش خورشید ارتباط دارند.
در قسمتی دیگر از برنامه از گنچینه ی ادبیات شفاهی مردم مناطق مختلف ایران ،چند ضرب المثل با موضوع برف و زمستان تقدیم شنوندگان »فرهنگ مردم» می شود.
«فرهنگ مردم»به تهیه کنندگی زهرا فقیه میرزایی ، مجری و گوینده شمسی فضل اللهی و محمد محسن رفیعی ، نویسندگی زینت صالح پور جمعه بیست و نهم دی ماه ساعت 21:30 پخش می شود.

دسترسی سریع
فرهنگ مردم