صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

زبان دانش و خرد

برنامه «پارسی گویان» با هدف ترویج و پاسداشت فرهنگ غنی پارسی به تقویت وحدت میان پارسی زبانان می پردازد.