صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نگاهی طنز آمیز به رویدادها و معضلات روز ایران

برنامه خندونک رویدادها و معضلات روز ایران؛ در قالبی طنز آمیز تقدیم شنوندگان کرد.