صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نقش کشورهای آسیایی در اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام چقدر می تواند تاثیر گذار باشد؟

پرویزیان کارشناس اقتصادی در برنامه «نود درجه» نقش کشورهای آسیایی در اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام را مورد بررسی قرار می دهد.