صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

معرفی کتابی با عنوان «درمان افسردگی» ترجمه الهام آرام نیا و شمس الدین حسینی

«شهاب شهرزاد» کارشناس و گوینده تالار آینه به معرفی کتابی با عنوان درمان افسردگی ترجمه «الهام آرام نیا» و«شمس الدین حسینی» می پردازد.