در دوران کارتر، وابستگی ایران به امریکا افزایش یافت

در دوران کارتر، وابستگی ایران به امریکا افزایش یافت

برنامه لبخند آمریکا را می شنوید

1396/11/23
|
07:31
دسترسی سریع