صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

انرژی خورشیدی و تاثیر آن بر طبیعت و محیط زیست

موضوع: انرژی خورشیدی و تاثیر آن بر طبیعت و محیط زیست
کارشناس: مهندس محمدرضا گوهری محقق حوزه انرژی های تجدید پذیر