صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفت و گو با دکتر موسوی سخنگوی ستاد بحران کرمان در رابطه با زلزله های اخیر

گفت و گو با دکتر موسوی سخنگوی ستاد بحران کرمان در رابطه با زلزله های اخیر