صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

زلزله اخیر در کرمانشاه و علت وقوع آن

موضوع: زلزله اخیر در کرمانشاه و علت وقوع آن
کارشناس: دکتر مهدی زارع استاد دانشگاه