صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

وضعیت اعزام مشمولین وظیفه عمومی به کرمانشاه

موضوع: وضعیت اعزام مشمولین وظیفه عمومی به کرمانشاه
کارشناس: سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا