صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سخنگوی ستاد اربعین از سلامت کامل زائرین خبر داد

زلزله در غرب کشور دل خانواده های زائرین را لرزاند. در همین خصوص صفحه من با حیدری سخنگوی اربعین گفت و گو کرد. به اتفاق بشنویم