سخنگوی ستاد اربعین از سلامت کامل زائرین خبر داد

سخنگوی ستاد اربعین از سلامت کامل زائرین خبر داد

زلزله در غرب کشور دل خانواده های زائرین را لرزاند. در همین خصوص صفحه من با حیدری سخنگوی اربعین گفت و گو کرد. به اتفاق بشنویم

1396/08/23
|
15:29
دسترسی سریع