صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران در مجلس حاضر شد و در همین خصوص با کولیوند رییس کمیسیون شوراهای مجلس گفت و گو کرد. در ادامه به اتفاق بشنویم

علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران در مجلس حاضر شد و در همین خصوص با کولیوند رییس کمیسیون شوراهای مجلس گفت و گو کرد. در ادامه به اتفاق بشنویم