مجلسی ها در مورد زلزله جلسه تشکیل دادند

علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران در مجلس حاضر شد و در همین خصوص با کولیوند رییس کمیسیون شوراهای مجلس گفت و گو کرد. در ادامه به اتفاق بشنویم

علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران در مجلس حاضر شد و در همین خصوص با کولیوند رییس کمیسیون شوراهای مجلس گفت و گو کرد. در ادامه به اتفاق بشنویم

1396/08/23
|
15:25
دسترسی سریع