صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دشتی گزارشگر کرمانشاه

مردم غیور غرب کشور روزهای سختی را می گذرانند، آنها که تجربه جنگ را دارند شاید زلزله آنها را نلرزاند فقط داغ عزیزانشان داغدارشان کند. صفحه من با دشتی گزارشگر کرمانشاه ارتباط برقرار کرده است به اتفاق بشنویم