صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اقدامات مرکز صدا و سیما مرکز کرمانشاه در خصوص زلزله ی اخیر

موضوع: اقدامات مرکز صدا و سیما مرکز کرمانشاه در خصوص زلزله ی اخیر
کارشناس: رحیمی مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه