تلاش کرده ایم؛ اطلاع رسانی دقیقی داشته باشیم

اقدامات مرکز صدا و سیما مرکز کرمانشاه در خصوص زلزله ی اخیر

موضوع: اقدامات مرکز صدا و سیما مرکز کرمانشاه در خصوص زلزله ی اخیر
کارشناس: رحیمی مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه

1396/08/23
|
15:12
دسترسی سریع