متاسفانه طی این حادثه تعدادی جان خود را از دست دادند

سعیدی: سخنگوی ستاد بحران

سعیدی: سخنگوی ستاد بحران در رادیو ایران گفت

1396/08/22
|
18:08
دسترسی سریع