صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

علی اصغر جعفری مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و رئیس سازمان هنری وامور سینمایی دفاع مقدس

نشست خبری نخستین رزم واره مدافعان حرم