اهمیت قانون اساسی در «اراده عمومی»

رادیو ایران در سالروزتایید قانون اساسی ویژه برنامه «اراده عمومی» را تقدیم می کند.

1400/09/12
|
07:53

به گزارش شبکه رادیویی ایران، احمد یوسفی، تهیه کننده ویژه برنامه «اراده عمومی» گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، بحث درباره تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت و قانون اساسی ایران تهیه شد، 12 آذر سالروز همه پرسی قانون اساسی در تقویم ایرانی روز قانون اساسی نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است.
یوسفی افزود: در این برنامه به مناسبت سالروز تایید قانون اساسی توسط مردم در سال 1358 به اهمیت قانون اساسی در دو حوزه مردم و حقوق شهروندی
با حضور دکتر سید مچتبی حسینی پورحقوق دان، می پردازیم.
گفتنی است «اراده عمومی» جمعه 12 آذر ساعت 16:00 با اجرای احسان همتی از رادیو ایران پخش می شود
تنظیم کننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع