برنا مباحث روان شناسی در رادیو ایران

دکتر بدیعی روانشناس گفت:در رک گویی، افراد به طرز و نوع صحبت شان توجه کنند طوری نباشد که طرف مقابل احساس حقارت و خود کم بینی نسبت به خود پیدا کند.

1400/07/20
|
09:26

وی در ادامه با بیان اینکه توهین به شخصیت افراد اقدامی ناشایست است، گفت: در رگ گویی، افراد به طرز و نوع صحبت شان توجه کنند طوری نباشد که طرف مقابل احساس حقارت و خود کم بینی نسبت به خود پیدا کند.

بدیعی اضافه کرد: افراد بهتر است در روابط خود مهارت و قاطعیت نه گفتن را داشته باشند و به شیوه ای درست نظر خود را اعلام کنند.

این روانشناس در بخش دیگر صحبت هایش خاطر نشان کرد: در تعریف درست، رک گویی قاطعیت در کلام و نظر شخصی است تا وقتی که خلاف آن ثابت نشده است.


بدیعی در ادامه با بیان اینکه در رگ گویی، احترام باید وجود داشته باشد، افزود: اگر فرد همراه با قاطعیت بخواهد اقتدار شخصی وارد کند، افراد در پذیرش نظر دیگران مقاومت خواهند کرد.

برنامه «خانه و خانواده» شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع