ثبت نام جدید برای سهام عدالت وجود ندارد

سخنگوی سازمان خصوصی سازی کل کشور در گفت و گو با رادیو ایران تاکید کرد : متقاضیان جدید با منتظر شورای شورای عالی اصل 44 قانون اساسی باشند

1398/05/27
|
10:18

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ «جعفر سبحانی» سخنگوی سازمان خصوصی سازی کل کشور در بخش «صفحه من» رادیو ایران و در گفت و گو با حامد نجم الهدی در پاسخ به پیام های مخاطبان رادیو ایران درباره اینکه آیا ثبت نام جدیدی برای سهام عدالت وجود خواهد داشت یا خیر؟ گفت : متاسفانه ثبت نام جدید نداریم و هر گونه ثبت نام جدید باید بر اساس مصوبه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی باشد.
وی درباره افرادی که کد ملی اشان اشتباه وارد شده است هم تصریح کرد : تعدادی از مشمولین در بازه زمانی ثبت نام اولیه در سال 85 و 86 کد دریافت کرده بودند اما ثبت نام نهایی نداشتند و برگه را تحویل نداده بودند؛ در حقیقت اینها برگه سهام عدالت ندارند و از دید سازمان خصوصی سازی مشمول نیستند.
سخنگوی سازمان خصوصی سازی کل کشور درباره شرایط این افراد توضیح داد : اگر شورای عالی اصل 44 قانون اساسی مصوبه جدید بدهد برگه ثبت نام این افراد در اولویت خواهد بود.

صفحه من در فواصل پخش رادیو ایران دغدغه های مخاطبان را پیگیری و با مسئولان مربوطه بررسی می کند.

دسترسی سریع