خانواده در سینمای امروز نادیده گرفته شده است

محمدرضا لطفی فیلمساز و منتقد سینما در برنامه حوض نقره رادیو ایران گفت: کارگردان هایی که فیلم های سخیف می سازند، توجیه این کار را خنداندن مردم عنوان می کنند.

1398/04/22
|
15:51

به گزارش شبکه رادیویی ایران، یک فیلمساز و منتقد سینما درباره جایگاه خانواده در سینمای ایران به برنامه «حوض نقره» گفت: در حالی که سینمای ایران در دهه 60 شاهد اوج گیری فیلم های خانوادگی بود، این روزها سینمای ایران به سمت تولید فیلم هایی می رود که خانواده در آنها نادیده گرفته شده است.
محمدرضا لطفی در ادامه با اینکه کارگردان هایی که فیلم های سخیف می سازند، توجیه این کار را خنداندن مردم عنوان می کنند، افزود: اگر این گفته درست است، مردم با دیدن حجم عظیمی از اینگونه فیلم ها باید سرشار از شادی و نشاط باشند، آیا وضعیت فعلی اینگونه است!
برنامه حوض نقره جمعه هر هفته ساعت 17:00 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع