تراکتورسازی حق انعقاد قراداد با بازیکنان ذوب آهن را نخواهد داشت

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: دانیال اسماعیل فر، مهدی مهدی پور و احسان پهلوان بازیکنان سابق این تیم نیستند و تا یکسال و نیم دیگر با باشگاه قرارداد دارند.

1398/04/05
|
15:38

سعید آذری مدیر عامل باشگاه ذوب آهن اصفهان درباره وضعیت این تیم در لیگ نوزدهم به ورزش ایران گفت: تیم ذوب آهن از سه روز پیش تمرینات آمادگی جسمانی خود را آغاز کرده و پس از انجام آزمایش های پزشکی در نهم تیر، فعالیت های سخت و فشرده آمادگی جسمانی خود را آغاز خواهد کرد.
وی در ادامه به وضعیت سه بازیکنان سابق خود (دانیال اسماعیل فر، مهدی مهدی پور و احسان پهلوان) اشاره کرد و یادآور شد: دانیال اسماعیل فر، مهدی مهدی پور و احسان پهلوان بازیکنان سابق این تیم نیستند و تا یکسال و نیم دیگر با باشگاه قرارداد دارند.
وی خاطر نشان کرد: تراکتورسازی تبریز حق انعقاد هیچگونه قرادادی با بازیکنان ذوب آهن (دانیال اسماعیل فر، مهدی مهدی پور و احسان پهلوان) را ندارد.
این گفت و گو را در ادامه باهم می شنویم.

دسترسی سریع