علاوه بر شخص معتاد، خانواده ها نیز باید مشاوره بگیرند

نوروزی درمان گر اعتیاد گفت: جایزه دادن برای تغییر رفتار فرد معتاد، می تواند تاثیر گذار باشد به شرط آنکه فرد پس از تغییر رفتار خود جایزه خود را دریافت کند.

1398/04/03
|
15:40

اگرچه بسیاری همچنان راه حل های عاطفی را برای درمان اعتیاد مهم تلقی می کنند اما این موضوع را باید مدنظر قرار داد که اعتیاد موضوع پیچیده ای است و درمان آن نیازمند بهره گیری از نظرات کارشناسان است.
برنامه «خانه و خانواده» به این بهانه با علیرضا نوروزی درمان گراعتیاد گفت و گو کرده است.
وی در این باره گفت: پیش از آنکه خانواده ها بیمار خود را برای درمان به مراکز ترک اعتیاد ببرند، بهتر است با مراجعه به این مراکز، آموزش ها و مشاوره های لازم را دریافت کنند و با انجام این عمل نقش بهتری را در درمان اعتیاد ایفا کنند.
نوروزی درمان گر اعتیاد در بخش دیگر در پاسخ به این پرسش که جایزه دادن برای تغییر رفتار فرد معتاد اقدام مناسبی است یا خیر؟ افزود: جایزه دادن برای تغییر رفتار فرد معتاد، می تواند تاثیر گذار باشد به شرط آنکه فرد پس از تغییر رفتار خود جایزه خود را دریافت کند.
خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع