درخشش رادیو ایران در گردهمایی بزرگ متولیان بهره وری کشور

راضیه حسینعلی تهیه کننده رادیو ایران در فراخوان آثار مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی با دو برنامه رهاورد و نمودار رتبه برگزیده را از آن خود کرد و شایسته دریافت جایزه شد

1398/03/05
|
14:08

درک مفهوم بهره وری در جامعه ای که دچار عادت منبع گرایی شده است، نیازمند تلاش و جهاد عمومی با محوریت اصحاب رسانه و فعالان عرصه مطبوعات کشور است.اگر این واقعیت غیر قابل انکار را بپذیریم که تنها راه توسعه اقتصادی تغییر نگرش عمومی در کلیه سطوح اعم از مدیران، کارشناسان و فعالان اقتصادی و مردم در استفاده کیفی از نهادها و به تعبیر دیگر ارتقای بهره وری است، ضرورت ایجاد "گفتمان ملی" و "فرهنگ سازی" بیش از هر زمان دیگر احساس می شود و نقش اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی در این مسیر بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.
در همین راستا سازمان بهره وری ایران سال گذشته طی فراخوانی از رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب کشور خواست آثار مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیویی به سازمان ارسال کنند.
پس از گذشت یکسال و انجام ارزیابی های لازم توسط کارشناسان، امروز در گردهمایی بزرگ متولیان بهره وری کشور، برنامه نمودار و رهاورد رادیو ایران به تهیه کنندگی راضیه حسینعلی توانست از میان برنامه های رادیویی و تلویزیونی رتبه نخست را از آن خود سازد.

دسترسی سریع