حضور پروانه ها در پایتخت، امری طبیعی است

علیرضا نادری کارشناس حشرات گفت: میانگین عمر اینگونه پروانه ها تا یک ماه است و شرایط جوی و آب و هوایی اگر اجازه دهد به دو ماه نیز می رسد.

1398/02/30
|
10:36

علیرضا نادری کارشناس حشرات و پروانه شناس در معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست در گفت و گو با برنامه "سیاره آبی" رادیو ایران به جزئیات حضور پروانه ها در پایتخت پرداخت و گفت: این نوع پروانه ها که در سراسر دنیا به جز آمریکای جنوبی وجود دارند، اکنون در کشورهایی نظیر ایران، ترکیه، عراق، سوریه و حاشیه مدیترانه که زمستان نسبتا سردی داشته اند، به شکلی فراوان دیده شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه فراوانی این پروانه ها امری طبیعی است، افزود: میانگین عمر اینگونه پروانه ها تا یک ماه است، شرایط جوی و آب و هوایی اگر اجازه دهد به دو ماه نیز می رسد.
نادری کارشناس حشرات در بخش دیگر در پاسخ به این پرسش که پاکی هوا در افزایش میزان پروانه ها نقش داشته است یا خیر؟ گفت: آلودگی هوا نقش مهمی در کاهش جمعیت پروانه ها ندارد آنچه که میزان آنها را در کلانشهرهایی مثل تهران کاهش داده، عدم پوشش گیاهی مناسب جهت تخم گذاری است.
برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.
این گفت و گو را در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع