ارتش و سپاه منسجم در کنار هم

رییس هیات عالی اندیشه ورزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه و ارتش دو نیروی مکمل هستند و هر کدام در جایگاه خود با تقسیم وظایف توانسته اند ماموریت های اصلی و ذاتی در دفاع کشور را انجام دهند.

1398/01/31
|
10:33

سردار علیرضا افشار رییس هیات عالی اندیشه ورزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت و گو با برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران درباره بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اگرچه دو نهاد نظامی با دو سبک کاری متفاوت هستند اما در یک میدان تحت نظارت فرماندهی کل قوا در کنار هم به شکلی منسجم و هماهنگ به دفاع از تمامیت ارضی می پردازند.
وی در ادامه به اقدام نابخردانه ترامپ علیه سپاه پاسداران پرداخت و افزود: پس از اقدام نابخردانه ترامپ علیه سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی به حمایت از سپاه پاسداران لباس سپاه بر تن کرد. این اتفاق عمق صمیمت و روابط عمیق این دو نهاد نظامی را نشان می دهد.
رییس هیات عالی اندیشه ورزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: سپاه و ارتش دو نیروی مکمل هستند و هر کدام در جایگاه خود با تقسیم وظایف توانسته اند ماموریت های اصلی و ذاتی در دفاع کشور و بازدارندگی دشمن انجام دهند.
برنامه رویدادهای هفته جمعه ها ساعت 14:30 از رادیو ایران پخش می شود.
این گفت و گو را در ادامه باهم می شنویم

دسترسی سریع