باشگاه خبرنگاران سودجویی ها در خرید و فروش زهر عقرب در «سیاره آبی»

رادیو ایران در برنامه «سیاره آبی» به بررسی سودجویی های اخیر در خرید و فروش زهر عقرب می پردازد.

1397/05/28
|
07:41

به گزارشحوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ برنامه «سیاره آبی» به بررسی سودجویی های اخیر در خرید و فروش زهر عقرب می پردازد.

زهر عقرب گرانترین مایع دنیاست؛ ایران با توجه به اقلیمی که دارد بهترین عقرب ها،( از نظر دارا بودن ارزش) را در خود جای داده که این موضوع می تواند بازار خوبی را برای کشور ایجاد کند.

با توجه به سودجویی های اخیر در خصوص این مایع گرانبهای دنیا؛ برنامه «سیاره آبی» رادیو ایران این موضوع را در گفت و گو با «علیرضا زمانی» حشره شناس، مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

برنامه «سیاره آبی» به تهیه کنندگی سیما پاتیمار روز دوشنبه بیست و دوم مرداد ساعت 15:30 بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع