خبرگزاری صدا و سیما كودكان و الگو‌های عملی در برنامه خانه و خانواده

برنامه «خانه و خانواده» روز سه شنبه 14 شهریور، با حضور مهدی نغمه گو روانشناس كودك از ارائه الگوی عملی به كودك می‌گوید.

1402/06/14
|
09:23
|

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زینب برومند تهیه كننده برنامه این هفته «خانه و خانواده» گفت: كودكان از راه چشم بیش از گوش امور را فرا می‌گیرند.

كودكان و الگو‌های عملی در برنامه خانه و خانواده

و‌ی ادامه داد: به اعتقاد صاحب نظران تربیت دینی غالب رفتار‌های انسان بر اساس یادگیری استوار است و اولین و مهمترین پایگاه یادگیری، كانون خانواده است، زیرا خمیرمایه شخصیت انسان در خانواده تكوین می‌یابد و نگرش ها، رغبت ها، رفتار‌های خوشایند و ناخوشایند نسبت به پدیده‌های مختلف، از خانه سرچشمه می‌گیرد.
برومند گفت: با توجه به اهمیت این موضوع در روز سه شنبه 14 شهریور، با حضور مهدی نغمه گو روانشناس كودك از ارائه الگوی عملی به كودك خواهیم گفت.
«خانه و خانواده» از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می‌شود.

دسترسی سریع