برنا اكبر نبوی: سینما باید نیرو و انرژی مثبت را به مخاطب منتقل كند

اكبر نبوی نویسنده و تحلیل گر فیلم و سریال گفت: هنرمندانی كه در جهت رشد و شكوفایی فرهنگ قدم می گذارند آثار خود را بر مبنای انگیزه ها و اندوخته های فردی تولید می كنند.

1401/06/28
|
19:54
|

به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ اكبر نبوی نویسنده و تحلیل گر فیلم و سریال در برنامه «ایران امروز» درباره وضعیت سینمای امروز ایران گفت: سینمای ایران كه در ذیل فرهنگ تعریف می شود فاقد استراتژی و راهبرد است. البته هستند هنرمندانی كه شاخص و برجسته اند و همواره با تولید آثار فاخر برای جهت باروری هنر و فرهنگ ملی تلاش می كنند .

وی در ادامه با بیان اینكه هنرمندانی كه در جهت رشد و شكوفایی فرهنگ، قدم می‌گذارند بر مبنای انگیزه ها و اندوخته های فردی آثار فاخر تولید می كنند، گفت: گرچه نمی شود و قرار هم نیست همه هنرمندان ستاره باشند اما آسمان سینما با تك ستاره ها، پرستاره نمی شود.

این نویسنده و تحلیل گر فیلم و سریال در بخش دیگر اضافه كرد:جریان عمومی سینما بهتر است نسبت به فرهنگ و نیازهای ملی و افق آینده سرزمینی دغدغه مند باشد و به جای آنكه مخاطب را خموده كند و از خود براند؛ نیرو و انرژی مثبتی را به او منتقل سازد.

yektanet.com

برنامه «ایران امروز» شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت 11:45 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع