باشگاه خبرنگاران جوان هر چقدر رسانه به زبان حساس‌تر باشد، در ارسال پیام موفق‌تر است

عضو هیئت‌علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: هر اندازه یك رسانه نسبت به زبان حساستر باشد در رساندن پیام موفق‌تر عمل خواهد كرد.

1401/04/12
|
13:32
|

غلامعلی حداد عادل رئیس، عضو پیوسته شورا و عضو هیئت‌علمی فرهنگستان زبان و ادب گفت: رسانه باید زبان را بشناسد، قوت و ضعف آن را بداند و آسیب‌های آن را شناسایی كند. رسانه هر اندازه نسبت به زبان حساستر باشد در رساندن پیام موفق‌تر عمل خواهد كرد.

به گفته حداد عادل، رسانه رادیو نسبت به تلویزیون بسیار پیشگام‌تر بوده و عملكرد موفق‌تری داشته است. همچنین، نخستین اقدام در حفظ و پاسداشت زبان فارسی، اصلاح ِزبان رسانه است، وقتی رسانه زبان سالم و فاخر داشته باشد و از ابتذال دوری كند بهترین آموزش را به مخاطب ارائه می دهد.

پیش از این، گودرزی، دبیر جشنواره ملی «آیین سخن» گفته بود، وظیفه ذاتی رسانه درست حرف زدن است. اگر رسانه در این حوزه با مشكل روبه‌رو باشد، باید در جایگاه آن رسانه تردید كرد؛ چراكه رسانه با مخاطب عام سروكار دارد.

دسترسی سریع