تولیدات رادیویی، صدای واقعیت و پژواك حقیقت را انعكاس دهند

مدیر شبكه رادیویی ایران گفت: معاونت صدای جمهوری اسلامی جشنواره ملی پژواك را با هدف احیای تولید مستند و ارتقای سطح كیفی و محتوایی تولیدات رادیویی برگزار كرده است.

1401/03/02
|
15:02
|

مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره ملی پژواك امروز دوشنبه دوم خرداد در استودیو یك ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، محمد جعفر محمدزاده مدیر رادیو ایران در گفت و گو با علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران درباره این جشنواره گفت: جشنواره ای نظیر جشنواره ملی پژواك علاوه بر آنكه محلی تبادل اندیشه و تجربیات است سبب ارتقای سطح كیفی و محتوایی تولیدات رادیویی نیز می شود.

وی در ادامه با بیان اینكه جشنواره های پیشین رادیو، بخشی را به مستند اختصاص می یافت، افزود: تولیدات مستند سال ها به فراموشی سپرده شده بود جشنواره ملی پژواك به شكلی اختصاصی به این بخش پرداخته است.

مدیر رادیو ایران خاطر نشان كرد: معاونت صدای جمهوری اسلامی جشنواره ملی پژواك را با هدف احیای تولید مستند و ارتقای سطح كیفی و محتوایی تولیدات رادیویی برگزار كرده است.

محمدزاده مدیر رادیو ایران بخش دیگر صحبت هایش را به شعار جشنواره امسال (صدای واقعیت، پژواك حقیقت) نیز اختصاص داد و گفت: هر چند تمامی تولیدات رسانه باید در این راستا گام بردارند و صدای واقعیت و پژواك حقیقت را انعكاس دهند، گونه های مستند بیشتر باید به این ویژگی توجه كنند.

وی اضافه كرد: برنامه ها و تولیدات رادیویی صدای واقعیت و پژواك حقیقت باشند، این ویژگی سبب جذب بیشتر مخاطب خواهد شد.

دسترسی سریع