در اولین جشنواره فصلی رادیو ایران از عاطفه اقتداری تهیه کننده رادیو ایران تقدیر شد

به گزارش شبکه رادیویی ایران، این شبکه با هدف گسترش خلاقیت و نوآوری در فرآیند برنامه سازی در پایان هرفصل اقدام به برگزاری جشنواره فصلی می کند.

1400/10/20
|
13:37

عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه «ایران امروز» از گروه جامعه، دوشنبه 20 دی ماه در جمع مدیران شبکه رادیویی ایران و از سوی مدیر شبکه ایران مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است برنامه «ایران امروز» شنبه مورخ ششم آذر ماه با موضوع بررسی قانون طرح مجلس در مورد نگهداری از حیوانات خانگی و با اجرای مجید حسینی مورد تقدیر واقع شد.
رضا بحیرایی مدیر گروه جامعه رادیو ایران در این باره گفت: یکی از موضوعات مهم مورد نظر در برنامه سازی های این گروه به سبک زندگی مربوط می شود انتخاب موضوع ، تعیین زاویه نگاه مناسب و بررسی همه جانبه و دقیق آن از جمله مواردیست که در این زمینه مورد توجه گروه برنامه ساز و عوامل برنامه بوده است.
وی افزود : برخود لازم میدانم که در این راه از زحمات همکارانم خانم اقتداری و آقایان حسینی ، درویش و سنجری تشکر و قدردانی کنم.
معصومه ثابتی دبیر این جشنواره ، تشویق همکاران به خلاقیت و نوآوری در فرآیند برنامه سازی شبکه را هدف از برگزاری جشنواره برشمرد و گفت: کلان نگری از اصلی ترین موانع بروز خلاقیت و نوآوری است.
وی ادامه داد: در جشنواره فصلی رادیو ایران در انتهای هر ماه یک نفر از هر گروه برنامه ساز مورد قدردانی قرار می گیرد و انتخاب آثار در هر ماه بر مبنای سر فصلی انجام می شود که از سوی مدیر محترم شبکه در پایان ماه قبل مشخص شده است.
با توجه بر نتیجه ارزیابی و داوری آثار، ممکن است در کنار اثر برگزیده ، یک یا دو اثر نیز شایسته تقدیر و تشویق معرفی شود.
وی در پایان تصریح کرد: عاطفه اقتداری در جشنواره فصلی پاییز رادیو ایران برگزیده و مورد تقدیرقرار گرفت.
تنظیم کننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع