واكسیناسیون عمومی تنها راه مقابله با كروناست

معاون درمان ستاد مقابله با كرونا استان تهران گفت: با تعطیلی كامل مشكلی را حل نخواهد شد

1400/05/16
|
12:16
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، نادر توكلی معاون درمان ستاد مقابله با كرونا استان تهران در گفت و گوی اختصاصی با علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران به آخرین وضعیت شیوع كرونا در ایران كشور پرداخت و گفت: وضعیت شیوع كرونا در كشور این روزها به بدترین حالت ممكن خود رسیده و میزان آلودگی در سطح كشور به شدت وسیع شده است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر ظرفیت بیمارستان ها بیش از حد ظرفیت است و بیشتر آنها درگیر افزایش تخت های بستری موقت هستند.

دسترسی سریع