نگاهی به طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید در برنامه «ایران امروز»

برنامه «ایران امروز» یکشنبه 10 اسفند با حضورمعاون توزیع و تنظیم بازار و معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تنظیم بازار شب عید می گوید.

1399/12/10
|
09:54

به گزارش شبکه رادیویی ایران، با نزدیک شدن به پایان سال و نوسان قیمت ها در بازارهای مختلف، طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید از 10 اسفندماه آغاز می شود.

از همین رو برنامه «ایران امروز» یکشنبه 10 اسفند با حضور مهندس سعید صارمی معاون توزیع و تنظیم بازار، دکتر امیرگیلان پور معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیزات تهران به بررسی تامین کالاهای مورد نیاز شب عید،کنترل قیمتِ کالاهای شب عید،نظارت دولت بر بازار شب عید و رصد و پایش خدمات عمومی در شب عید می پردازد.

«ایران امروز» یکشنبه 10 اسفند به تهیه کنندگی سیما پاتیمار، اجرای محمدرضا درویش و با همکاری اکرم خیرخواه به عنوان متصدی روابط عمومی ساعت12:40 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع