کتاب «سمک عیار» به شیوه روایی نوشته شده است

دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی گفت: داستان های کتاب سمک عیار، قصه هایی از جنس فرهنگ عامه هستند.

1399/09/09
|
09:05

«سمک عیار» از داستان های بلند و عامیانه زبان فارسی اثری در شرح دلاوری ها، جوانمردی ها و زیرکی های عیاری به نام سمک است.
این کتاب را «فرامرز بن خداداد» از قصه پردازی به نام «صدقة بن ابوالقاسم شیرازی» گردآوری کرده است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی در برنامه «پارسی گویان» درباره این کتاب گفت: کتاب سمک عیار در زمره داستان های قدیمی و اصیل زبان فارسی است که از قرن ششم هجری به دست ما رسیده است.
وی ادامه داد: داستان های این کتاب قصه هایی از جنس فرهنگ عامه هستند؛ داستان هایی که میان مردم رواج داشته است.
در ادامه می شنوید.
برنامه پارسی گویان پنج شنبه هر هفته ساعت 16:00 با اجرای حسن همایی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع