نقد و تحلیل سند 2030 در «ایران امروز»

برنامه «ایران امروز» شنبه 8 آذر با حضور دکتر علی باقر طاهری نیا و دکتر مومنی راد به نقد و تحلیل سند 2030 می پردازد.

1399/09/08
|
11:33

به گزارش شبکه رادیویی ایران، سند2030، سندی است که کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) برای آموزش در کشورهای مختلف جهان تدوین کرده است که اجرای آن نقدهای بسیاری در برخی کشورها داشته و در ایران نیز با مطرح شدن ابعاد این سند، نقدهای بسیاری را شاهد بودیم.
از همین رو برنامه «ایران امروز» با حضور دکتر علی باقر طاهری نیا مدرس دانشگاه تهران و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور و دکتر مومنی راد مدرس دانشگاه تهران و کارشناس حقوق بین المللل به نقد و تحلیل این سند می پردازد.
«ایران امروز» شنبه ها ساعت 12:40 به تهیه کنندگی عاطفه اقتداری از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع