به نقل از هفته نامه استان مركزی رادیو ایران؛ راهبرد کلان در وحدت ملی

شبکه رادیویی ایران منطبق با اصل 15 قانون اساسی علاوه بر زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و حلقه رابط اقوام، به زبان‌ها، لهجه‌ها، موسیقی و فرهنگ اقوام گوناگون ایرانی توجه ویژه‌ای دارد.

1399/09/04
|
09:37

«یما سیاووش» خبرنگار افغانستانی که بسیار به زبان پارسی عشق می‌ورزید را چند روز پیش در کابل به دلیل پاسداری از زبان پارسی، ترور کردند.
این تنها یک مورد از ده‌ها نفر پارسی‌گو و پارسی دوستی است که به دلیل ابراز ارادت به زبان پارسی، در کشور افغانستان ترور می‌شوند.
چرا درحالیکه دیگر همزبان‌ها در کشوری چون افغانستان برای دفاع از فرهنگ و ادبیات ایران، حاضرند جانشان را کف دست بگذارند، ما در کمال امنیت، برای ادای دین به وحدت زبانی و یادآوری تاریخ با شکوه ادبیات این مرز و بوم، بعضا دچار لکنت می‌شویم؟
زبان و فرهنگ ملی عین وطن است و باید برایش جانفشانی کرد و گرچه ما به برکت امنیت و اقتدار کشورمان و فضای فرهنگی و فهم مشترک همه اقوام از میراث نیاکانمان از آسیب خشونت بدوریم اما قطعا می‌توانیم با رسانه‌های خود به میراث ملی و معنوی و بی‌بدیل ایران ببالیم و آن را پاسداری کنیم؛ یعنی همان کاری که رادیو ایران در رویکرد سالیان اخیر خود، به آن جامه عمل پوشانده‌است و با تهیه و تولید برنامه های متنوع چون پارسی‌گویان، نه تنها اقوام گوناگون ایرانی؛ بلکه پارسی زبانان سایر کشورها از جمله افغانستان و تاجیکستان و مخاطبینی از شبه قاره هند را نیز با خود همراه کرده است.
به سبب همین رویکرد و رویه رادیوی ملی جمهوری اسلامی ایران، می‌توانیم افتخار کنیم که ما به زبان پارسی به عنوان میراث مشترک همه ایرانیان و نیز به وطن پارسی در خارج از مرزهای جغرافیایی می‌اندیشیم و ادای دین می‌کنیم.
گفتنی است که شبکه رادیویی ایران منطبق با اصل 15 قانون اساسی علاوه بر زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و حلقه رابط اقوام، به زبان‌ها، لهجه‌ها، موسیقی و فرهنگ اقوام گوناگون ایرانی توجه ویژه‌ای دارد. در همین راستا می‌توان به ابتکار «ایرانیاران» یا همکاران افتخاری رادیو ایران که به چند هزار نفر می‌رسند اشاره کرد که در آن نمایندگانی از اقوام و اقشار گوناگون ایرانی در سرتاسر کشور با لهجه‌ها و گویش‌های مختلف نماینده شهر و دیار خود در رادیو ایران هستند؛ تا همگی یار ایران و بازگو کننده« همه جای ایران سرای من است» باشند

منتشر شده در هفته نامه استان مرکزی

دسترسی سریع