رادیوایران پویش «کتابخانه ایران» را برگزار می کند

رادیو ایران به مناسبت هفته کتابخوانی پویش «کتابخانه ایران» ( کتابخانه ای به وسعت ایران) را برگزار می کند.

1399/08/24
|
13:28

به گزارش شبکه رادیویی ایران، این پویش از روز شنبه 24 آبان، روز کتابخوانی آغاز و تا 24 آذرماه روز پژوهش ادامه دارد.
این پویش هر روز به معرفی یکی از مهم ترین کتابخانه های کشور که آثار خود را به شکل بر خط در اختیار مردم می گذارد می پردازد.
پویش «کتابخانه ایران» برای معرفی کتابخانه های استانهای مختلف از ظرفیت «ایرانیاران» همان گزارشگران افتخاری رادیو ایران بهره می گیرد.
این گزارشگران از شهرها و روستاهای مختلف کشور،گزارش های متنوعی را از کتابخانه های فعال استان و شهرستان خود آماده و برای برنامه «کافه هنر» ارسال می کنند.
پویش «کتابخانه ایران» با توجه به روزهای دشوار کرونا اولویت را به کتابخانه هایی می دهد که در فضای مجازی و دیجیتال توانسته اند کتابهای خود را در اختیار مخاطبان قرار دهند تا فرصتهای پیش آمده را غنا بخشند.
گفتنی است پویش «کتابخانه ایران» در برنامه های کافه هنر ، تالار آینه و فضاهای پخش بازتاب خواهد داشت و از یاری مخاطبان فرهیخته رادیو ایران بهره می برد.

دسترسی سریع