رادیو ایران و روز بیداری در روز جهانی قدس

رادیو ایران این راهپیمایی را به عنوان قطب و مرکز حمایت از فلسطین پوشش می دهد.

1396/03/23
|
09:32

عارفی تهیه کننده ویژه برنامه روز جهانی قدس با اعلام این خبر گفت:پوشش راهپیمایی روز جهانی قدس در ایران و جهان،گزارش از مراکز استان ها،مصاحبه با مسئولین شرکت کننده در راهپیمایی،مصاحبه با مردم،گزارش از کشورهایی که راهپیمایی در آنجا برگزار می شود ،پخش آنوننس های روز جهانی قدس از بخش های مهم این برنامه است.
«روز بیداری» کاری از گروه ایران و جامعه با تهیه کنندگی حسین نافذ عارفی از ساعت 9:15 صبح تا 12:15 پخش می شود.

دسترسی سریع