رادیو ایران پیشگام پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدا

محمد اسماعیل پور، سیده زهرا صالحی و زهره سربازی برنامه سازان رادیو ایران مورد تقدیر معاونت صدا درحوزه پاسداشت زبان فارسی قرار گرفتند

1399/07/01
|
11:50

مراسم تقدیر از برنامه سازان منتخب در حوزه پاسداشت زبان فارسی با حضور دکتر حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی در حوزه صدا، و مدیران شبکه های رادیویی و دکتر محمدجعفر محمدزاده مدیر شورای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی معاونت صدا برگزار شد.
از بین 42 برنامه در معاونت صدا، 15 برنامه رادیویی برای تقدیر انتخاب شدند که 6 برنامه برتر و شایسته تقدیر و 4 برنامه موفق و قابل تقدیر و همچنین و 5 برنامه موفق قابل تحسین ارزیابی شدند.
در بین این 15 برنامه رادیویی سه برنامه از شبکه رادیویی ایران بود.
برنامه «پارسی گویان» به تهیه کنندگی محمد اسماعیل پور که روز های پنج شنبه ساعت 16:00 و تکرار آن روزهای سه شنبه بعد از خبر ساعت 23:00 از رادیو ایران پخش می شود.
سیده زهرا صالحی و زهره سربازی نیز به خاطر تهیه کنندگی برنامه «کافه هنر» تقدیر شدند. کافه هنر از شنبه تا چهارشنبه با اجرای شهاب شهرزاد ساعت 16:00 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع