دبیر انجمن وارد كنندگان برنج در رادیو ایران: ارز نیمایی، تقاضا برای برنج وارداتی را کاهش داده است

مسیح کشاورز در ایران امروز گفت: نرخ جهانی، نوسانات قیمت ارز و عوارض گمرکی سه عامل مهم در افزایش قیمت برنج هستند.

1399/05/20
|
13:04

به گزارش شبکه رادیویی ایران، مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در برنامه ایران امروز درباره وضعیت بازار واردات برنج گفت: در سال 98 ، برنج وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومان وضعیت را به نوعی مطلوب کرده بود اما اواخر سال 98 به برنج وارداتی ارز نیمایی تعلق گرفت و همین مسئله و افزایش قیمت، بازار را با مشکل مواجه کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه نرخ جهانی، نوسانات قیمت ارز و عوارض گمرکی سه عامل مهم در افزایش قیمت برنج هستند، افزود: از زمانی که ارز نیمایی به برنج وارداتی تعلق گرفت میزان تقاضا به شدت کاهش یافت و این امر باعث کاهش قدرت خرید مردم شد.
برنامه ایران امروز شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت 11:45 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع